8 nghị quyết quan trọng từ kỳ họp bất thường

22:47 | 04/11/2017

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã thảo luận các nội dung chủ yếu liên quan đến kế hoạch, quy hoạch của tỉnh cho cả nhiệm kỳ và trong thời gian tới, biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng.

TIN LIÊN QUAN
8 nghi quyet quan trong tu ky hop bat thuong OCOP Quảng Ninh hướng tới xuất khẩu
8 nghi quyet quan trong tu ky hop bat thuong Vân Đồn bứt phá từ cơ chế

Trong đó bao gồm: (1) Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; (2) Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; (3) Nghị quyết thông qua báo cáo của UBND tỉnh về kết quả rà soát và thu hồi các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ, vi phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; (4) Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;…

8 nghi quyet quan trong tu ky hop bat thuong
Phối cảnh tổng thể Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn (Nguồn: BQN)

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh bước đầu thống nhất chủ trương phân bổ, tỷ lệ % phân bổ của tỉnh, địa phương và các danh mục công trình chủ yếu theo thứ tự ưu tiên của tỉnh cho giai đoạn 2017-2018 và đến năm 2020. Trong đó thống nhất trong quá trình triển khai, dành một phần kinh phí lớn dự phòng trên 10% để đầu tư các dự án phát sinh hoặc các dự án chưa được xác định cụ thể, cũng như sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương khó khăn các công trình liên quan đến an sinh xã hội, thiết yếu như hạ tầng điện, nước và cơ sở hạ tầng kinh tế và an sinh - xã hội khác. Đồng thời gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương với hiệu quả của từng dự án được quyết định và triển khai; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo các công trình đưa vào kế hoạch đầu tư trong cả nhiệm kỳ phát huy hiệu quả, cũng là sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự pháp triển cho Quảng Ninh về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, cần điều chỉnh, bổ sung với tinh thần đồng bộ, hiện đại và đáp ứng nhu cầu và yêu cầu phát triển trước mắt và dài hạn.

Việc thông qua báo cáo của UBND tỉnh về kết quả rà soát và thu hồi các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước chậm tiến độ vi phạm trên địa bàn tỉnh sẽ để cử tri, nhân dân biết, giám sát... Đặc biệt, việc thành lập Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn thể hiện quyết tâm lớn của nhân dân, cử tri trong tỉnh. Quảng Ninh mong muốn được Trung ương quyết định thành lập Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn với những cơ chế, chính sách đặc biệt, nổi trội, cạnh tranh quốc tế để tạo ra một mô hình phát triển kinh tế mới có tính động lực đối với sự phát triển của tỉnh, vùng và cả nước, đồng bộ với những kết quả tỉnh đã đầu tư hạ tầng giao thông đường cao tốc, sân bay và các hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội khác…

8 nghi quyet quan trong tu ky hop bat thuong Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh 2017

Nhằm quảng bá sản phẩm OCOP (các sản phẩm hàng hóa thuộc Đề án Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm) đến người tiêu ...

8 nghi quyet quan trong tu ky hop bat thuong Chính phủ phê duyệt dự án bảo tồn xích tùng Yên Tử

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc ...

8 nghi quyet quan trong tu ky hop bat thuong “Đừng trả lời không được với doanh nghiệp”

Tích cực xây dựng hình ảnh, củng cố môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng và minh bạch, các cấp, ngành và ...