Bộ Ngoại giao tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

08:00 | 28/12/2017

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với sự tham dự của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

TIN LIÊN QUAN
tin nhap 20180102111506 Nói chuyện chuyên đề về ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
tin nhap 20180102111506 Đảng ủy Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Đây là hoạt động chính trị quan trọng của Đảng bộ những ngày cuối năm 2017. Tham dự và là báo cáo viên chính tại Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ được nghe đồng chí Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trao đổi một số nội dung của Nghị quyết có liên quan đến hoạt động của Bộ Ngoại giao.

tin nhap 20180102111506
Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung cho biết, Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng, trong đó có 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Bốn nghị quyết này là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

tin nhap 20180102111506
Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: Tuấn Anh)

Đồng chí Nguyễn Quang Trung đề nghị các đảng viên dự Hội nghị tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Đồng chí Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh, Ban Cán sự Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị lần này nhằm quán triệt đến tất cả các đảng viên trong Đảng Bộ, vì vậy các đảng viên lắng nghe đủ thời gian, tiến hành thảo luận có liên hệ với thực tiễn với công tác của đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn.

Ngay sau đó, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã giới thiệu, quán triệt cụ thể từng Nghị quyết đến toàn thể Hội nghị.

tin nhap 20180102111506
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh)

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Tô Anh Dũng và đồng chí Nguyễn Quang Trung đã trao đổi một số nội dung của Nghị quyết có liên quan đến hoạt động của Bộ Ngoại giao, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đặc biệt, đồng chí Tô Anh Dũng đã nêu bật nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tiếp tục rà soát tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

tin nhap 20180102111506
(Ảnh: Tuấn Anh)

Có thể khẳng định, qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ Bộ Ngoại giao nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành, qua đó các cấp ủy sẽ chủ trì xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất trong hành động của toàn Ngành.

tin nhap 20180102111506
Đảng ủy Bộ Ngoại giao trao tặng Huy hiệu 55 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng

​Ngày 7/7, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho ...

tin nhap 20180102111506
"Bài học đối với doanh nghiệp Nhà nước là điều hành và quản lý cán bộ"

Sáng 11/4, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (11/4/2007 - 11/4/2017). Thủ ...

tin nhap 20180102111506
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kỷ niệm 10 năm thành lập

Sáng 9/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành ...