Bộ Ngoại giao tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7

13:53 | 14/05/2018

Ngày 14/5, được sự đồng ý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. 

TIN LIÊN QUAN
bo ngoai giao to chuc thong bao nhanh ket qua hoi nghi trung uong 7 Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ
bo ngoai giao to chuc thong bao nhanh ket qua hoi nghi trung uong 7 Hội nghị Trung ương 7 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị thông báo nhanh.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí cán bộ của Đảng ủy Ngoài nước; lãnh đạo Bộ; đại diện cấp ủy 7 đảng bộ cơ sở; toàn thể cấp ủy các chi bộ cơ sở và trực thuộc Đảng bộ Bộ.

bo ngoai giao to chuc thong bao nhanh ket qua hoi nghi trung uong 7
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 khóa XII có sự tham gia của đông đảo các đại biểu. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại hội nghị thông báo, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã báo cáo chi tiết các nội dung quan trọng nói trên của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Theo đó, từ ngày 7/5 - 12/5, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 khóa XII để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của 175/177 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; 20/20 đồng chí Ủy viên dự khuyết; 29 đồng chí là đại biểu khách mời không phải là Ủy viên Trung ương; Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, Chính ủy quân khu và Bộ Tư lệnh quân khu thủ đô.

bo ngoai giao to chuc thong bao nhanh ket qua hoi nghi trung uong 7
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị.(Ảnh: Nguyễn Hồng)

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị các vấn đề.

Thứ nhất, thông qua nội dung cơ bản của các văn kiện gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với Báo cáo kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2017.

Thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Bầu đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Yên giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ban Bí thư khóa XII gồm: Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 - 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn đã liên hệ thực tiễn trong hoạt động của công tác đối ngoại để cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn nội dung của Hội nghị Trung ương; đồng thời đề nghị các tổ chức đảng trong Bộ Ngoại giao và Đảng ủy Ngoài nước tổ chức quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị vào thực tiễn.

bo ngoai giao to chuc thong bao nhanh ket qua hoi nghi trung uong 7 Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TG&VN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt ...

bo ngoai giao to chuc thong bao nhanh ket qua hoi nghi trung uong 7 Chủ tịch nước điều hành phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Sáng 12/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp phiên bế mạc tại hội trường. Đồng chí Trần ...

bo ngoai giao to chuc thong bao nhanh ket qua hoi nghi trung uong 7 Việc kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị rất nghiêm túc

Tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về “Báo cáo ...