Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ Bộ Ngoại giao

20:34 | 11/11/2013

Căn cứ thông tư số 176/2011/TT- BQP ngày 15/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - ninh. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Chỉ huy quân sự Bộ đã phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ và Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 từ ngày 11 – 22/11.

Ông Vũ Hồng Nam, Chánh văn phòng Bộ, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Ban chỉ huy quân sự Bộ phát biểu. (Ảnh: Quang Hòa)

Tham dự buổi khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức sáng ngày 11/ 11 về phía Bộ Ngoại giao có ông Vũ Hồng Nam, Chánh văn phòng Bộ, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Ban chỉ huy quân sự Bộ, đại diện Văn Phòng Đảng ủy Đoàn thể Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ cùng đại diện của Bộ Tư lệnh Thủ đô và Ban Chỉ huy quân sự Quận Ba Đình. Quá trình học tập, 50 đồng chí là Trưởng, Phó các phòng ban đến từ 15 đơn vị trong Bộ, sẽ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh do các giảng viên đến từ Học viện Quốc phòng truyền đạt.

Phát biểu tại buổi khai mạc ông Vũ Hồng Nam cho biết: “ Công tác quốc phòng – an ninh luôn giữ một vị trí quan trọng, được Đảng, Nhà nước rất quan tâm chú trọng, đã ban hành nhiều chỉ thị văn bản như chỉ thị số 12- CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ – CP ngày 10/7/ 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng – an ninh. Quán triệt và thực hiện các chủ trương này, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ công chức Bộ Ngoại giao luôn được Lãnh đạo Bộ quan tâm. Thông qua đó nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng – an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Hà Hoàng