Để công tác thi đua khen thưởng hiệu quả và thực chất

22:39 | 26/01/2018

Lễ ký giao ước thi đua thanh tra khối hàng năm trở thành nếp đẹp, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi giữa các cơ quan thanh tra các bộ, ngành trong Khối, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. 

TIN LIÊN QUAN
de cong tac thi dua khen thuong hieu qua va thuc chat Thanh tra Bộ Ngoại giao đón nhận Huân chương Lao động hàng Nhì
de cong tac thi dua khen thuong hieu qua va thuc chat Thanh tra Bộ Ngoại giao: 45 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 26/1, tại Nhà khách Chính phủ, Thanh tra Khối Văn - Xã (Khối III) đã tiến hành lễ ký giao ước thi đua năm 2018 cho các đơn vị Thanh tra trong khối gồm Thanh tra Bộ Ngoại giao, Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Ủy ban Dân tộc.

de cong tac thi dua khen thuong hieu qua va thuc chat
Đại diện các đơn vị Thanh tra trong Khối Văn - Xã (Khối III) ký giao ước thi đua 2018. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại Lễ ký kết, Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Anh cho biết, việc ký kết giao ước thi đua hàng năm đã trở thành một thông lệ tốt đẹp, giúp phong trào thi đua giữa các cơ quan thanh tra bộ, ngành trong Khối sôi nổi hơn. Thông qua đó, các cơ quan tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao tại cơ quan mình.

Chánh Thanh tra Nguyễn Việt Anh cho rằng, phong trào thi đua đã trở thành một trong những động lực quan trọng, thúc đẩy thanh tra các bộ, ngành trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chuyên môn, xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra trong Khối thạo chuyên môn, vững bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước.

de cong tac thi dua khen thuong hieu qua va thuc chat
Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Anh phát biểu tại lễ ký giao ước thi đua năm 2018. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Theo đó, nội dung giao ước thi đua năm 2018 bao gồm 6 nội dung chính. Thứ nhất, các cơ quan thanh tra hưởng ứng và thực hiện kế hoạch thi đua năm 2018 do Thanh tra Chính phủ phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Thứ hai, các đơn vị thanh tra tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như các quy định của các bộ, ngành về công tác thi đua, khen thưởng.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/CW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 100% nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác thanh tra năm 2018; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng thông qua tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; tổ chức hướng dẫn và thực hiện tốt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

de cong tac thi dua khen thuong hieu qua va thuc chat
Các đại biểu tham dự Lễ ký giao ước chụp ảnh chung. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ năm, các đơn vị tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng thể chế phòng, chống tham nhũng, thanh tra, tiếp công dân; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ, quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

Thứ sáu, thường xuyên làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; việc chấp hành chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo về khen thưởng ở mỗi bộ, ngành; chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Khối thi đua.

Cũng tại buổi ký giao ước, các đơn vị Thanh tra trong Khối cũng đã có những trao đổi thẳng thắn giúp đưa công tác thi đua, khen thưởng triển khai đảm bảo hiệu quả, thực chất, tránh hình thức, gắn với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nhằm ổn định tình hình trật tự xã hội và tăng cường tinh thần đoàn kết, mối quan hệ phối hợp trong công tác giữa các cơ quan thanh tra trong Khối.

de cong tac thi dua khen thuong hieu qua va thuc chat Bộ Ngoại giao tổ chức phổ biến kiến thức về phòng, chống tham nhũng

Nhằm triển khai Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng,  ngày 16/5, Thanh tra Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị phổ ...

de cong tac thi dua khen thuong hieu qua va thuc chat Nâng cao hoạt động thanh tra của các cơ quan ngoại vụ địa phương

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị tại Đà Nẵng, ngày 23/3, Thanh tra Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết và tập ...

de cong tac thi dua khen thuong hieu qua va thuc chat Thanh tra Bộ Ngoại giao: Xứng đáng là “tai mắt tinh tường” của Lãnh đạo Bộ

Sáng ngày 17/10, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam đã đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm ...