ĐIỆN MỪNG

22:56 | 29/03/2018

Nhân dịp ông Peter Pellegrini được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Slovakia, ngày 29/03/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.

Nhân dịp ông Peter Pellegrini được bổ nhiệm làm Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Slovakia, ngày 29/03/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.