Hướng tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19

11:27 | 17/07/2018

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30  và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 8/2018. Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 có chủ đề: “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII”. Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 có chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững”.

TIN LIÊN QUAN
huong toi hoi nghi ngoai giao lan thu 30 va hoi nghi ngoai vu toan quoc lan thu 19 Nơi hội tụ nguyên khí ngành Ngoại giao
huong toi hoi nghi ngoai giao lan thu 30 va hoi nghi ngoai vu toan quoc lan thu 19 Ngành Ngoại giao xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Hội nghị Ngoại giao 30 diễn ra vào thời điểm quan trọng, giữa nhiệm kỳ Đại hội XII và là hội nghị cuối trước Đại hội XIII. Do đó, Hội nghị có nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XII một cách đồng bộ, toàn diện trong bối cảnh, tình hình mới; đề xuất phương hướng cho những vấn đề đối ngoại nổi lên trong giai đoạn hiện nay và trong những năm tới; chuẩn bị cho việc đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 (2016) đến nay, Bộ Ngoại giao đã triển khai đồng bộ và toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, nâng cao vị thế đất nước.

huong toi hoi nghi ngoai giao lan thu 30 va hoi nghi ngoai vu toan quoc lan thu 19

Tiến trình hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, sâu rộng hơn cả về chủ trương và hành động, góp phần tranh thủ được nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển và tạo động lực thúc đẩy cải cách, đổi mới trong nước. Quan hệ với các đối tác, nhất là với các nước láng giềng, khu vực và các nước lớn ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả. Đặc biệt, đối ngoại đa phương được nâng tầm, Việt Nam tham gia ngày càng tích cực vào quá trình xây dựng, định hình, dẫn dắt các thể chế đa phương ở khu vực, mà đỉnh cao là việc tổ chức thành công Năm APEC 2017, qua đó thúc đẩy lợi ích và nâng cao vị thế của đất nước. Đặc biệt, đây là Hội nghị lần thứ 30 của Ngành Ngoại giao, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của Ngành trong 73 năm qua.

Ban Biên tập

huong toi hoi nghi ngoai giao lan thu 30 va hoi nghi ngoai vu toan quoc lan thu 19 Ngoại giao Việt Nam: Từ không đến có

Dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 (tháng 8/2016) qua quy mô, thành phần tham dự và nội dung thảo luận, tôi ấn tượng ...

huong toi hoi nghi ngoai giao lan thu 30 va hoi nghi ngoai vu toan quoc lan thu 19 Nơi hội tụ nguyên khí ngành Ngoại giao

Ngày 26/7, ngay sau khi Lễ trao bằng Di tích cấp Quốc gia đối với tòa nhà Trụ sở Bộ Ngoại giao số 1 Tôn ...

huong toi hoi nghi ngoai giao lan thu 30 va hoi nghi ngoai vu toan quoc lan thu 19 (Infographic) Các kỳ Hội nghị Ngoại giao (từ 1957 đến 2016)

Cùng nhìn lại 29 kỳ Hội nghị Ngoại giao từ năm 1957 đến nay.