• trao quyet dinh bo nhiem vu truong vu chinh sach doi ngoai
  Ngày 13/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Đình Quý đã trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại. 
 • trao quyet dinh bo nhiem can bo lanh dao cap vu
  Chiều 12/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đã trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia.
 • nhieu van de nong tai hop bao thuong ky bo noi vu quy ii
  Phát hiện sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ, thông tin mới về tinh giản biên chế, đổi mới thi tuyển lãnh đạo, cơ chế quản lý viên chức… là những vấn đề được phản ánh tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác quý II của Bộ Nội vụ diễn ra chiều 27/6 tại Hà Nội.
 • tang cuong thanh tra viec bo nhiem can bo
  Bộ Nội vụ chủ trì tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính các bộ, ngành, địa phương, tăng cường thanh tra công vụ, tập trung vào việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; việc sử dụng biên chế tại các bộ, ngành, địa phương.