• buv khoi dong quy hoc bong 34 ty dong
    Đại học Anh quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) vừa khởi động Quỹ học bổng trị giá 34 tỷ đồng, giúp học sinh, sinh viên tài năng trong nước có điều kiện tiếp cận nền giáo dục chuẩn quốc tế.
danh-cho-quang-cao-160x600