• bo y te chu tri 7 cuoc hop ve y te trong som 3
    Tại Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM 3) Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ngoài Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế từ 23-24/8, Bộ Y tế sẽ chủ trì 6 cuộc họp y tế liên quan.