• trang bi ky nang ung pho voi bien doi khi hau cho cac ban tre
    Sau một thời gian tuyển chọn gắt gao, 30 thủ lĩnh trẻ yêu môi trường xuất sắc nhất đã cùng tập hợp tại Phan Thiết từ ngày 31/7 – 5/8 để tham gia chương trình tập huấn thường niên mang tên “Trại Thủ lĩnh Khí hậu Việt Nam” (VCLC 2018) nhằm thu nhận kiến thức và những kỹ năng thực tế để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu tại địa phương mình.
  • quottrai thu linh khi hauquot co hoi cho ban tre yeu moi truong
    Từ ngày 31/7 – 5/8, Trung tâm Hành động, Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) sẽ tổ chức chương trình tập huấn thường niên mang tên “Trại Thủ lĩnh Khí hậu Việt Nam” (VCLC 2018) tại Phan Thiết – Bình Thuận cho 35 thủ lĩnh trẻ yêu môi trường. 
danh-cho-quang-cao-160x600