• tang cuong vai tro cua luat quoc te trong viec duy tri trat tu tren bien
    Vai trò của luật pháp quốc tế, nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn giữa ASEAN với các đối tác quốc tế và nhu cầu xây dựng năng lực trong lĩnh vực biển đã được các chuyên gia, diễn giả bàn luận trong Hội thảo “Hướng tới những Vùng biển Mở và Tự do ở châu Á: Vai trò của Luật quốc tế trong việc duy trì trật tự trên biển”.