• noi niem nguoi xoa nan doi sach o nong thon
    Dù đã nhận giải Vua Sejong về xóa mù chữ của UNESCO, “Người cõng sách” Nguyễn Quang Thạch vẫn luôn trăn trở mỗi khi nghĩ đến 15 triệu trẻ em nông thôn Việt Nam vẫn chưa có hoặc thiếu sách đọc.