• giao luu van hoa viet phap thanh tuu va trien vong
    Đây là tên cuộc hội thảo quốc tế đặc biệt diễn ra trong hai ngày (16 – 17/4) vừa được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp Trường Đại học Sư phạm Cao cấp Paris (École Normale Supérieure – ENS) tổ chức tại Hà Nội.
danh-cho-quang-cao-160x600