Tập huấn về công tác bình đẳng giới cho nữ cán bộ ngoại giao

17:35 | 10/09/2013

Ngày 10/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và Ban nữ công Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn về công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ dành cho các nữ cán bộ ngoại giao. Hơn 30 nữ cán bộ đến từ các đơn vị trong Bộ đã tham dự tập huấn.

Lớp tập huấn về công tác bình đẳng giới cho nữ cán bộ ngoại giao.

Mục đích của buổi tập huấn là trang bị kiến thức mới nhất về bình đẳng giới trong nước cũng như quốc tế, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho các nữ cán bộ trong Bộ Ngoại giao, từ đó tuyên truyền, nâng cao ý thức về bình đẳng giới trong từng đơn vị.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Kỳ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu quốc hội đã chia sẻ xung quanh các vấn đề: Tổng quan về 5 năm thực hiện Luật Bình đăng giới; Vai trò quản lý của nhà nước và vai trò của phụ nữ trong các vấn đề liên quan đến Bình đẳng giới; Vấn đề lồng ghép giới trong văn bản quy phạm pháp luật và Tại sao cần phải quan tâm đến những vấn đề này…

Tham gia buổi tập huấn, các nữ cán bộ Ngoại giao đã có một cuộc trao đổi sôi nổi và thẳng thắn về vấn đề Bình đẳng giới trong công tác đối ngoại; chia sẻ những kinh nghiệm tuyên truyền và phổ biến về vấn đề bình đẳng giới trong đơn vị mình,…Buổi tập huấn đã đem lại cho các cán bộ làm công tác nữ công tại các đơn vị của Bộ Ngoại giao thêm nhiều kinh nghiệm, hiểu biết sâu hơn về các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới.

Bộ Ngoại giao, với lực lượng cán bộ nữ tương đối lớn, chiếm tỷ lệ 39% tổng số cán bộ, đã đóng góp rất tích cực cho các hoạt động đối ngoại chung và được Lãnh đạo Bộ giá cao. Công tác nữ và bình đẳng giới luôn được lồng ghép trong các chính sách đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ của Bộ, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy vai trò của mình trong công tác đối ngoại.Hiện nay công tác nữ công gắn kết với hoạt động đối ngoại đang được cán bộ nữ của Bộ Ngoại giao rất quan tâm thúc đẩy và sẽ trở thành định hướng chính trong công tác nữ của Bộ.

A.L