Xây dựng Đảng để nâng cao hiệu quả đối ngoại

08:00 | 28/08/2017

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thành bại của ngành Ngoại giao tuỳ thuộc vào thực lực và vị thế của đất nước. Vì vậy, cán bộ ngoại giao phải luôn đặt dân tộc mình vào dòng chảy của thời đại...

TIN LIÊN QUAN
tin nhap 20170828185300 Thư chúc mừng 72 năm thành lập ngành Ngoại giao của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng
tin nhap 20170828185300 Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao về nguồn tại Tuyên Quang

Thế giới đang vận hành với những biến động khó lường, mang đến cho đất nước nhiều cơ hội cũng như không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó cũng đặt ra những yêu cầu hết sức mới mẻ đối với Đảng, đặc biệt là trong xây dựng và chỉnh đốn đảng. Công tác xây dựng Đảng tại Bộ Ngoại giao cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy.

tin nhap 20170828185300

Đại hội XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều thuận lợi để phát triển đất nước. Đó là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Củng cố tổ chức và đội ngũ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao 29, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, để hoàn thành được những nhiệm vụ đầy khó khăn, thách thức của ngành Ngoại giao thì công việc có ý nghĩa then chốt là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như xây dựng ngành, củng cố tổ chức và đội ngũ về mọi mặt với trọng tâm là nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng và nội dung công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII, nhằm nâng cao vai trò của tổ chức đảng, bản lĩnh chính trị và tư cách đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Quán triệt ý kiến chỉ đạo đó, mọi cán bộ, đảng viên, công chức và viên chức trong Ngành đã không ngừng rèn luyện, vững vàng về chính trị, luôn luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, với lợi ích của dân tộc, tỉnh táo và chủ động trong cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, sức mạnh của mỗi tổ chức Đảng, mỗi con người không chỉ ở chỗ thấy được ưu điểm, mà điều quan trọng là nhận ra những vấn đề tồn tại, những khuyết, nhược điểm của chính mình để kiên quyết khắc phục, sửa chữa.

Chính vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã quán triệt đến từng  đảng viên không chỉ luôn đề cao tinh thần xây dựng và nghiêm túc xem xét những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà còn nâng cao ý thức bảo vệ quan điểm của Đảng, của đất nước trong hoạt động đối ngoại của mình.

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà ngoại giao lỗi lạc cả về trí tuệ và nhân cách, phong trào rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ đã được các cán bộ, đảng viên và nhân viên hưởng ứng nhiệt thành. Tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà,... đã mang lại những kết quả thực tiễn.

Lấy cán bộ làm gốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, thành bại của ngành Ngoại giao tuỳ thuộc vào thực lực và vị thế của đất nước. Vì vậy, các cán bộ ngoại giao phải luôn đặt dân tộc mình vào dòng chảy của thời đại, nêu cao đại nghĩa của dân tộc, tranh thủ thiện cảm của nhân loại tiến bộ... để nâng cao cả thực lực và vị thế của đất nước một cách bền vững nhất.

Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc và công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Để nâng cao thực lực, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã chú trọng gắn liền công tác xây dựng Đảng với công tác tổ chức cán bộ.

Theo Báo cáo tổng kết năm 2016 của Đảng ủy Bộ, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ đã quán triệt việc học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện công tác chính trị tư tưởng với nhiều hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt trong từng chi bộ. Đảng ủy Bộ cũng tổ chức sáu Hội nghị quan trọng, trong đó có Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy Bộ cũng đã quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối; chú trọng thường xuyên đổi mới, cải tiến cách thức, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và nâng cao chất lượng học tập nghị quyết.

Với tổng số khoảng 2.000 đảng viên, mỗi năm, Đảng bộ Bộ Ngoại giao có khoảng gần 200 đảng viên chuyển ra sinh hoạt tại các chi bộ ở nước ngoài và nhận con số tương đương các đảng viên trở về sau nhiệm kỳ công tác. Trải qua thời gian dài công tác trong môi trường quốc tế đầy biến động với những cám dỗ khôn lường, các đảng viên trong Đảng bộ đều kiên định,  vững vàng về chính trị tư tưởng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại đồng bộ, toàn diện trên tất cả các trụ cột và lĩnh vực đối ngoại.

Chú trọng xây dựng Đảng

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Đảng ủy Bộ đã chú trọng công tác Đảng, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ XII.

Năm 2017 là năm môi trường an ninh, phát triển ở khu vực và thế giới bị tác động bởi rất nhiều nhân tố khó đoán định. Chính vì vậy, trong phát biểu chỉ đạo về công tác Đảng năm 2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị toàn Đảng bộ chú trọng công tác xây dựng Đảng, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng và truyền thống của Ngành đối ngoại đối với toàn thể cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đảng viên; chú ý hơn nữa công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giám sát, quản lý đảng viên, nhất là các cán bộ trẻ mới vào Ngành.

tin nhap 20170828185300
Sự cần thiết xây dựng nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đối ngoại

Sáng 29/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thanh tra Bộ đã tổ chức buổi Tọa đàm về công tác thanh tra chuyên ngành Ngoại ...

tin nhap 20170828185300
Nâng cao hoạt động thanh tra của các cơ quan ngoại vụ địa phương

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị tại Đà Nẵng, ngày 23/3, Thanh tra Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết và tập ...

tin nhap 20170828185300
Tăng cường phối hợp quản lý lao động Việt Nam làm việc cho NGO

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Lãnh đạo cơ quan ngoại vụ địa phương - Tổng kết và tập huấn công tác thanh tra ...

tin nhap 20170828185300
Chúc mừng “những đóa hoa” của ngành Ngoại giao

Sáng 19/10, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây là dịp các cán bộ nữ  - những ...