Đối ngoại Việt Nam từ ngày 21-27/11

Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ ngày 21-27/11.

Phiên bản di động