Đối ngoại Việt Nam từ ngày 6-11/6

Báo TG&VN điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ ngày 6-11/6.

Video nằm trong bài : Review on external affairs: General Secretary’s talks with President of RoK; Indian Defense Minister’s visit to Vietnam

Phiên bản di động