Hydro xanh - Chìa khóa cho tương lai xanh

Hydro xanh là gì và làm sao để chế tạo ra năng lượng hydro xanh?

Nguồn Iberdrola

Video nằm trong bài : Hydro xanh - Chìa khóa giảm phát thải toàn cầu vì một tương lai xanh