Khai mạc Hội nghị trực tuyến Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch bệnh COVID-19

14/04/2020 11:48 1,773

Sáng 14/4/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì Hội nghị trực tuyến Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch bệnh Covid-19.

Video nằm trong bài : Khai mạc Hội nghị trực tuyến Cấp cao đặc biệt ASEAN về ứng phó dịch Covid-19

pho-thu-tuong-bo-truong-ngoai-giao-pham-binh-minh
75-nam-ngoai-giao-viet-nam