Ngoại giao Việt Nam và bạn bè quốc tế

07/12/2015 14:24

Phim do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao.