Viên chức ngoại giao có bị truy tố, xét xử trước pháp luật nước sở tại?

Viên chức ngoại giao có bị truy tố, xét xử trước pháp luật nước sở tại?

Chẳng hạn, một viên chức ngoại giao gây ra tai nạn giao thông làm chết người, có bị truy tố xét xử trước pháp luật nước sở tại không?
Trụ sở Cơ quan đại diện có được cho phép người tị nạn chính trị trú ngụ?

Trụ sở Cơ quan đại diện có được cho phép người tị nạn chính trị trú ngụ?

Quyền bất khả xâm phạm về trụ sở có cho phép nhà ngoại giao, những kẻ phạm pháp, những người xin tị nạn chính trị trú ngụ trong trụ sở Cơ quan đại diện không? ...
Chính quyền nước sở tại có thể xâm nhập nhà cửa của Cơ quan đại diện trong trường hợp khẩn cấp?

Chính quyền nước sở tại có thể xâm nhập nhà cửa của Cơ quan đại diện trong trường hợp khẩn cấp?

Hội nghị Vienna đã thông qua văn bản nói rõ trụ sở của Cơ quan đại diện là bất khả xâm phạm.
Quyền quan trọng nhất trong những quyền dành cho viên chức ngoại giao?

Quyền quan trọng nhất trong những quyền dành cho viên chức ngoại giao?

Quyền bất khả xâm phạm về thân thể được cho là quyền quan trọng nhất trong những quyền dành cho viên chức ngoại giao?
Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao có phải là một trong những vấn đề cơ bản của luật pháp quốc tế?

Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao có phải là một trong những vấn đề cơ bản của luật pháp quốc tế?

Căn cứ vào đâu để có thể nói đặc quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao là một trong những vấn đề cơ bản của luật pháp quốc tế?
Các nước có ban hành luật quốc gia về đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao?

Các nước có ban hành luật quốc gia về đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao?

Một số nước đã không nội luật hóa chuyển Công ước Vienna 1961 thành Luật quốc gia mà coi Công ước như pháp luật Nhà nước mình.
Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và chế độ ưu đãi miễn trừ là mối quan hệ chặt chẽ có tính chất có đi có lại.
Mục đích, nội dung, phạm vi đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì?

Mục đích, nội dung, phạm vi đặc quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là gì?

Ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là sự cần thiết bảo đảm một cách có hiệu quả sự hoạt động của các Cơ quan ngoại giao.
Cơ sở cho đặc quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao?

Cơ sở cho đặc quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao?

Trong lịch sử quan hệ ngoại giao, các luật gia quốc tế đã dựa trên những lý thuyết nào để làm cơ sở cho đặc quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao? 
Văn phòng đại diện quyền lợi hay Văn phòng liên lạc có phải là hình thức công nhận thực tế đối với một quốc gia?

Văn phòng đại diện quyền lợi hay Văn phòng liên lạc có phải là hình thức công nhận thực tế đối với một quốc gia?

Trong thực tiễn ngoại giao thế giới, một hình thức cơ quan mới xuất hiện với danh nghĩa Văn phòng đại diện quyền lợi hay Văn phòng liên lạc.
Thiết lập, cắt đứt và nối lại quan hệ ngoại giao tiến hành như thế nào?

Thiết lập, cắt đứt và nối lại quan hệ ngoại giao tiến hành như thế nào?

Việc thiết lập, cắt đứt vằ nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ tiến hành theo sự thuận giữa các bên với nhau.
Thủ tục công nhận pháp lý một quốc gia như thế nào?

Thủ tục công nhận pháp lý một quốc gia như thế nào?

Thủ tục công nhận pháp lý một quốc gia như thế nào? Trường hợp nào vấn đề "công nhận lại" được đặt ra?
Ý nghĩa chính trị của việc công nhận các quốc gia mới như thế nào?

Ý nghĩa chính trị của việc công nhận các quốc gia mới như thế nào?

Việc công nhận một quốc gia mới có ý nghĩa chính trị vô cùng lớn, thể hiện sự ủng hộ thực sự đối với Nhà nước mới giành độc lập.
Cuốn Danh sách Đoàn Ngoại giao được biên tập theo nguyên tắc nào?

Cuốn Danh sách Đoàn Ngoại giao được biên tập theo nguyên tắc nào?

Định kỳ 6 tháng hoặc một năm, Cơ quan lễ tân Bộ Ngoại giao các nước sẽ xuất bản cuốn sách Danh sách Đoàn Ngoại giao.
Đoàn Ngoại giao và Trưởng đoàn Ngoại giao có chức năng như thế nào?

Đoàn Ngoại giao và Trưởng đoàn Ngoại giao có chức năng như thế nào?

Không có điều khoản nào nói về chức năng của Đoàn Ngoại giao và Trưởng Đoàn Ngoại giao, nhưng theo tập quán ở các nước sẽ có những chức năng vai trò riêng. 
Trưởng Đoàn Ngoại giao được lựa chọn theo nguyên tắc nào?

Trưởng Đoàn Ngoại giao được lựa chọn theo nguyên tắc nào?

Trưởng Đoàn Ngoại giao lựa chọn theo nguyên tắc là vị trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao ở hàng cao nhất đã trình thư ủy nhiệm vào thời gian sớm nhất.
Đại biện lâm thời và Đại sứ lưu động xuất hiện trong trường hợp nào?

Đại biện lâm thời và Đại sứ lưu động xuất hiện trong trường hợp nào?

Trong quan hệ ngoại giao giữa các nước, ở một số trường hợp sẽ có các chức vị Đại biện lâm thời và Đại sứ lưu động. 
Quan hệ ngoại giao giữa các nước có còn áp dụng hình thức cử Đại biện?

Quan hệ ngoại giao giữa các nước có còn áp dụng hình thức cử Đại biện?

Công ước Vienna 1961 xếp Đại biện là cấp thứ ba trong những người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao, nhưng trong thực tế các nước ít áp dụng hình thức này?
Ngoại giao hiện nay có còn trao đổi cấp Công sứ nữa không?

Ngoại giao hiện nay có còn trao đổi cấp Công sứ nữa không?

Công sứ toàn quyền là cấp thứ hai trong những người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động