Phim tài liệu: Việt Nam - Đối tác vì hoà bình bền vững

Nguồn Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam

Phiên bản di động