Phóng sự: 10 năm Luật Biển Việt Nam

Ngày 21/6/2012, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Biển Việt Nam và luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.

10 năm thi hành Luật Biển Việt Nam cho thấy đây là một bước tiến quan trọng trong những đóng góp của Việt Nam nhằm thực thi Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) hoàn thiện hệ thống pháp lý trong việc khai thác, quản lý, bảo vệ các vùng biển,đảo và phát triển kinh tế biển bền vững của Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biển và đại dương, giải quyết bất đồng trên biển với các nước, phù hợp với luật pháp quốc tế trên tinh thần hữu nghị, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Video nằm trong bài : Nhìn lại UNCLOS sau 40 năm

Phiên bản di động