Thông báo Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Baoquocte.vn. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện.
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Baoquocte.vn. Báo TG&VN giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Baoquocte.vn. Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường nghe Báo cáo chuyên đề: Xung đột Nga-Ukraine: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra.
Bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Baoquocte.vn. Chiều 10/5, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Baoquocte.vn. Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ năm.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Baoquocte.vn. Ngày 6/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ ba.
Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

Bộ Chính trị ban hành Quy định về luân chuyển cán bộ

Baoquocte.vn. Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 về luân chuyển cán bộ. Báo TG&VN trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định.
Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Baoquocte.vn. Ngày 5/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai.
Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Baoquocte.vn. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc sáng 4/5 tại Thủ đô Hà Nội.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

Baoquocte.vn. Báo TG&VN xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Baoquocte.vn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi Điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi Điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Baoquocte.vn. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi Điện chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhân ngày 30/4.
Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Baoquocte.vn. Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Baoquocte.vn. Báo TG&VN xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Baoquocte.vn. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động