• Điện mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

    dien mung ban chap hanh trung uong dang nhan dan campuchia
    18:30 | 06/01/2019
    Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2019), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.
    Trước         Sau