Tuần làm việc cuối cùng Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Tập trung hoàn thành công tác nhân sự Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Tuần làm việc cuối cùng Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Tập trung hoàn thành công tác nhân sự Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ

Baoquocte.vn. Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.
Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

Giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước

Baoquocte.vn. Chiều 22/10, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV: Củng cố và tăng cường niềm tin trong nhân dân

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV: Củng cố và tăng cường niềm tin trong nhân dân

Baoquocte.vn. “Tin tưởng và kỳ vọng” là suy nghĩ của đa số cử tri trước thềm kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp này diễn ra ngay sau khi Hội nghị Trung ương ...
Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

Khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV

Baoquocte.vn. Sáng nay 22/10, Quốc hội Khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 tại Thủ đô Hà Nội.
Bầu Chủ tịch nước ngay đầu Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Bầu Chủ tịch nước ngay đầu Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Baoquocte.vn. Dự kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng ...
Hội nghị Trung ương 8: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vững chắc và đồng bộ

Hội nghị Trung ương 8: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vững chắc và đồng bộ

Baoquocte.vn. Diễn ra từ ngày 2-6/10, Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước, thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến ...
Thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

Baoquocte.vn. Ngày 3/10, ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Baoquocte.vn. Tại Hội nghị Trung ương 8, Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động