Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ‘Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế’

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ‘Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế’

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ.
Kết luận tại Phiên họp lần thứ nhất xây dựng đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế

Kết luận tại Phiên họp lần thứ nhất xây dựng đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết 22 về hội nhập quốc tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Nghị quyết 22 là một định hướng chiến lược đúng đắn và kịp thời của Đảng và Nhà nước ta.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành những đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cho ý kiến về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23

Bộ Chính trị khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và nhất trí với các nội dung nêu trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Bộ Chính trị khẳng định, trí thức Việt Nam là bộ phận nhân lực chất lượng cao, lực lượng lao động sáng tạo.
Bộ Chính trị cho ý kiến về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 về chính sách xã hội

Bộ Chính trị cho ý kiến về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 về chính sách xã hội

Bộ Chính trị khẳng định việc tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu quả chính sách xã hội là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của Đảng, Nhà nước...
Khai trương Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Khai trương Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cung cấp đến bạn đọc những chủ trương, đường lối, chính sách, văn kiện của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai.
Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Tiểu sử Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Bộ Chính trị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Bộ Chính trị gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong luôn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, góp ý thường xuyên của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Bác Hồ: Tổng công trình sư Hội nghị Paris

Bác Hồ: Tổng công trình sư Hội nghị Paris

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị đã đi trước một bước trong việc lựa chọn, thử thách và bố trí đúng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt...
Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động