Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phòng chống dịch Covid-19

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phòng chống dịch Covid-19

Baoquocte.vn. Thủ tướng đề nghị các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ cùng Chính phủ tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động