Đàm phán biên giới Ấn Độ – Trung Quốc: Thêm lần lỡ hẹn

Đàm phán biên giới Ấn Độ – Trung Quốc: Thêm lần lỡ hẹn

Vòng đàm phán lần thứ 22 Ấn Độ - Trung Quốc về biên giới tại New Delhi kết thúc mà không đạt kết quả cụ thể. Đâu là nguyên do?
Hội nghị tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại cho phóng viên

Hội nghị tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại cho phóng viên

Ngày 25/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác thông tin đối ngoại cho phóng viên, biên tập viên ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động