Quy hoạch giảm cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tăng cơ sở tư thục

Quy hoạch giảm cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, tăng cơ sở tư thục

Đến năm 2025, giảm ít nhất 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập so với năm 2020, nâng tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và có vốn đầu tư ...
Làm ông, làm bà ở Việt Nam

Làm ông, làm bà ở Việt Nam

TGVN. Trong khung cảnh văn minh lúa nước, cơ sở xã hội là xóm làng, làng xã gộp lại thành quốc gia. Cơ sở xóm làng là gia tộc, gia đình.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động