Báo Singapore: Đầu tư nước ngoài giúp Việt Nam “thay da đổi thịt”

Báo Singapore: Đầu tư nước ngoài giúp Việt Nam “thay da đổi thịt”

Báo Singapore cho rằng, những thành quả từ thu hút vốn FDI đã giúp Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trường nhanh nhất châu Á.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

8 tháng năm 2018, Việt Nam đã thu hút được 24,35 tỷ USD, trong đó, Hà Nội là địa phương dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Mỗi ngày Việt Nam thu hút hơn 100 triệu USD vốn FDI

Mỗi ngày Việt Nam thu hút hơn 100 triệu USD vốn FDI

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 7 tháng đầu năm 2018, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam 22,94 tỷ USD, tương đương trung bình ...
Thu hút doanh nghiệp Thái Lan và Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam

Thu hút doanh nghiệp Thái Lan và Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam

Sáng 25/10, tại Bangkok, Thái Lan đã diễn ra hội thảo “Thành phố Hải Phòng - Trung tâm chế tạo mới ở miền Bắc Việt Nam”.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động