Dân quân tự vệ phối hợp bảo vệ biên giới, biển, đảo

Dân quân tự vệ phối hợp bảo vệ biên giới, biển, đảo

Phối hợp Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động