Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ ba sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ ba sẽ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020 dự kiến được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 26-28/11 tới.
Tri thức trẻ kiều bào “hiến kế” với Quê hương

Tri thức trẻ kiều bào “hiến kế” với Quê hương

Hơn 100 bạn trẻ Việt Nam từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2019.
Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Để cái mới “nảy mầm”

Mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Để cái mới “nảy mầm”

Nói đến nhân tài là nói đến nguyên khí của quốc gia, là sức mạnh của một đất nước. Nhìn lại, chúng ta đã thực sự có cơ chế, chính sách thỏa đáng để phát ...
Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Kênh tham vấn mới của Chính phủ

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Kênh tham vấn mới của Chính phủ

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu (DĐTTTVNTC) đã thu hút hơn 200 trí thức trẻ Việt Nam, trong đó có hơn 70 trí ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động