“Có một nơi để về, đó là Nhà”

“Có một nơi để về, đó là Nhà”

Là tên chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) diễn ra tối 26/6 tại Đại học Văn hóa Hà Nội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động