Giá tiêu hôm nay 18/11, đi ngang, cao nhất 85.000đ/kg, vẫn nhận định lạc quan về thị trường

Giá tiêu hôm nay 18/11, đi ngang, cao nhất 85.000đ/kg, vẫn nhận định lạc quan về thị trường

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 82.500 - 85.000 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 17/11, ổn định, thấp nhất 82.500đ/kg, lý do tiêu giảm giá, nhận định vụ mùa 2022

Giá tiêu hôm nay 17/11, ổn định, thấp nhất 82.500đ/kg, lý do tiêu giảm giá, nhận định vụ mùa 2022

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 82.500 - 85.000 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 16/11, đi ngang, cao nhất 85.000đ/kg, lo ngại lạm phát và Covid-19

Giá tiêu hôm nay 16/11, đi ngang, cao nhất 85.000đ/kg, lo ngại lạm phát và Covid-19

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 82.500 – 85.000 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 15/11, tiếp tục giảm, thấp nhất 82.500đ/kg, dự đoán giá tiêu 2022 sẽ tăng, vì sao?

Giá tiêu hôm nay 15/11, tiếp tục giảm, thấp nhất 82.500đ/kg, dự đoán giá tiêu 2022 sẽ tăng, vì sao?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục giảm ở một số địa phương, giao dịch từ 82.500 – 85.000 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 14/11, nối dài đà giảm, cao nhất 85.500đ/kg, áp lực xả hàng, liệu có tiếc nuối vào vụ tới?

Giá tiêu hôm nay 14/11, nối dài đà giảm, cao nhất 85.500đ/kg, áp lực xả hàng, liệu có tiếc nuối vào vụ tới?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm ở một số địa phương, giao dịch từ 84.500 - 86.500 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 13/11, Giá tiêu tiếp đà giảm, thấp nhất 84.500đ/kg, nhiều lực cản với tiêu xuất khẩu

Giá tiêu hôm nay 13/11, Giá tiêu tiếp đà giảm, thấp nhất 84.500đ/kg, nhiều lực cản với tiêu xuất khẩu

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm ở một số địa phương, giao dịch từ 84.500 - 86.500 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 12/11, đi ngang, cao nhất 87.500đ/kg, những yếu tố ảnh hưởng tới giá tiêu trong năm 2022

Giá tiêu hôm nay 12/11, đi ngang, cao nhất 87.500đ/kg, những yếu tố ảnh hưởng tới giá tiêu trong năm 2022

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 85.000 - 87.500 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 11/11, Giá tiêu ổn định, thấp nhất 85.000đ/kg, cơ hội tốt để mua vào?

Giá tiêu hôm nay 11/11, Giá tiêu ổn định, thấp nhất 85.000đ/kg, cơ hội tốt để mua vào?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 85.000 - 87.500 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 10/11, tăng nhẹ, cao nhất 87.500đ/kg, nhận định giá tiêu cuối năm 2021

Giá tiêu hôm nay 10/11, tăng nhẹ, cao nhất 87.500đ/kg, nhận định giá tiêu cuối năm 2021

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ ở một số địa phương, giao dịch từ 85.000 - 87.500 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 9/11, ổn định, cao nhất 87.000đ/kg, giá tiêu có thể tăng trở lại như thời đỉnh cao?

Giá tiêu hôm nay 9/11, ổn định, cao nhất 87.000đ/kg, giá tiêu có thể tăng trở lại như thời đỉnh cao?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 85.000 - 87.000 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 8/11, đi ngang, thấp nhất 85.000đ/kg, nhiều tín hiệu tích cực cho tiêu Việt xuất khẩu

Giá tiêu hôm nay 8/11, đi ngang, thấp nhất 85.000đ/kg, nhiều tín hiệu tích cực cho tiêu Việt xuất khẩu

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang ở một số địa phương, giao dịch từ 85.000 - 87.000 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 7/11, ổn định, cao nhất 87.000đ/kg, nhận định thị trường tháng 11, sẽ có thêm ‘sóng gió’?

Giá tiêu hôm nay 7/11, ổn định, cao nhất 87.000đ/kg, nhận định thị trường tháng 11, sẽ có thêm ‘sóng gió’?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 85.000 - 87.000 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 6/11, giảm nhẹ, thấp nhất 85.000đ/kg, nguyên nhân khiến giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay 6/11, giảm nhẹ, thấp nhất 85.000đ/kg, nguyên nhân khiến giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước nối đà giảm nhẹ ở một số địa phương, giao dịch từ 85.000 - 87.000 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 5/11, tiếp tục giảm, cao nhất 87.500đ/kg, vẫn có động lực để tiêu tăng giá

Giá tiêu hôm nay 5/11, tiếp tục giảm, cao nhất 87.500đ/kg, vẫn có động lực để tiêu tăng giá

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước nối đà giảm nhẹ ở một số địa phương, giao dịch từ 85.000 - 87.500 đ/kg.
Giá tiêu hôm nay 4/11, giảm nhẹ, thấp nhất 85.500đ/kg, thị trường rung lắc, giá vẫn sẽ tăng?

Giá tiêu hôm nay 4/11, giảm nhẹ, thấp nhất 85.500đ/kg, thị trường rung lắc, giá vẫn sẽ tăng?

Baoquocte.vn. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giảm nhẹ ở một số địa phương, giao dịch từ 85.500 – 88.500 đ/kg.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động