• Đổi mới giáo dục luôn khó khăn?

    doi moi giao duc luon kho khan
    09:47 | 09/06/2018
    Trong suốt hai thập kỷ qua, chúng ta chứng kiến nhiều đổi mới giáo dục. Bên cạnh những thành công cũng còn nhiều kết quả không được như ý muốn và câu hỏi được đặt ra là: “Tại sao đổi mới giáo dục ở Việt Nam luôn gặp khó?”. 
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600