Lương tối thiểu vùng tăng 7,3% năm 2017

Lương tối thiểu vùng tăng 7,3% năm 2017

Hội đồng Tiền lương quốc gia chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,3% (khoảng 213.000 đồng) vào năm 2017.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động