Bolivia: gần 10 triệu lượt bệnh nhân hưởng lợi từ chương trình y tế miễn phí

Bolivia: gần 10 triệu lượt bệnh nhân hưởng lợi từ chương trình y tế miễn phí

Đây là những con số rất có ý nghĩa nếu xét tới quy mô dân số 10 triệu người của Bolivia.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động