Ngoại giao gỡ khó cho xuất khẩu nông, thủy sản sang Trung Đông - châu Phi

Ngoại giao gỡ khó cho xuất khẩu nông, thủy sản sang Trung Đông - châu Phi

Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường truyền thống gặp nhiều khó khăn, với một trong những nhiệm vụ quan trọng là ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại ...
​"Mạnh về biển, giàu lên từ biển"

​"Mạnh về biển, giàu lên từ biển"

Đến năm 2020, kinh tế thuỷ sản chiếm 3% GDP của tỉnh Quảng Ninh, đóng góp 60-65% khối nông - lâm - ngư nghiệp, giá trị xuất khẩu thuỷ sản đạt trên 100 triệu USD, ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động