Đề xuất quy định mới về thang, bảng lương

Đề xuất quy định mới về thang, bảng lương

Baoquocte.vn. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động