Nghiên cứu mới: Thử nghiệm Covid-19, khỉ đạt miễn dịch ngắn hạn

Nghiên cứu mới: Thử nghiệm Covid-19, khỉ đạt miễn dịch ngắn hạn

28 ngày sau lần nhiễm Covd-19 đầu tiên, những con khỉ được truyền liều virus thứ 2, nhưng chúng không có dấu hiệu tái nhiễm.
Ai có khả năng miễn dịch với virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19?

Ai có khả năng miễn dịch với virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19?

Cho đến nay, khả năng miễn dịch của con người với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 vẫn chỉ là những dữ liệu ít ỏi.
Covid-19 không lây qua đường gì?

Covid-19 không lây qua đường gì?

Không có bằng chứng cho thấy Covid-19 lây nhiễm qua con đường này.
Chống chọi với virus corona chủng mới, lá chắn 'miễn dịch' vô tác dụng?

Chống chọi với virus corona chủng mới, lá chắn 'miễn dịch' vô tác dụng? 1

Bạn có thể bắt đầu nghĩ về chủng virus corona mới (COVID-19) đơn giản như một dạng cúm mùa?
    Trước         Sau    
Phiên bản di động