“Miền Tây Bắc” qua góc nhìn của 5 họa sỹ đương đại Việt Nam

“Miền Tây Bắc” qua góc nhìn của 5 họa sỹ đương đại Việt Nam

24 tác phẩm về thiên nhiên, cuộc sống và con người Tây Bắc của năm họa sỹ đương đại (Lê Kinh Tài, Nguyễn Quang Vinh, Bùi Văn Tuất, Chu Văn và Lê Minh Đức) đang ...
Tết yêu thương 2016: Đi để trưởng thành

Tết yêu thương 2016: Đi để trưởng thành

Hành trình về với vùng đất miền Tây Bắc quả thực là trải nghiệm khó quên trong cuộc đời sinh viên ngoại giao chúng tôi.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động