Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30/11-1/12): Hà Nội, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại, đêm mưa to cục bộ; Trung Bộ có mưa lớn; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (30/11-1/12): Hà Nội, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi rét hại, đêm mưa to cục bộ; Trung Bộ có mưa lớn; Nam Bộ ngày nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ rét đậm, mưa rào rải rác, đêm mưa to cục bộ, vùng núi rét hại; Trung-Nam Trung Bộ mưa to đến rất to; phía Nam trời nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/11): Hà Nội trời rét, mưa rào; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuyển rét, mưa to, vùng núi mưa rất to; phía Nam nắng

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (29-30/11): Hà Nội trời rét, mưa rào; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuyển rét, mưa to, vùng núi mưa rất to; phía Nam nắng

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chuyển rét, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; vùng núi Đông Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27/11): Hà Nội trưa chiều nắng; vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ đêm mưa to cục bộ; Tây Bắc có nơi trời rét

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27/11): Hà Nội trưa chiều nắng; vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ đêm mưa to cục bộ; Tây Bắc có nơi trời rét

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng; Vùng núi Bắc Bộ, Nam Trung Bộ đêm mưa to cục bộ; Nam Bộ chiều tối mưa rào vài nơi.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/11): Hà Nội, Bắc Bộ đêm trời lạnh, vùng núi có nơi rét, cục bộ mưa to đến rất to; phía Nam chiều tối mưa

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (25-26/11): Hà Nội, Bắc Bộ đêm trời lạnh, vùng núi có nơi rét, cục bộ mưa to đến rất to; phía Nam chiều tối mưa

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm trời lạnh, vùng núi, trung du có nơi rét, cục bộ mưa to đến rất to; Bắc Trung Bộ có nắng; phía Nam mưa rào rải rác.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/11): Hà Nội mưa rào; Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/11): Hà Nội mưa rào; Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; phía Nam có nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/11): Hà Nội ngày mai chuyển lạnh; vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét; nhiều khu vực mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (22-23/11): Hà Nội ngày mai chuyển lạnh; vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét; nhiều khu vực mưa to cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết vùng núi Đông Bắc Bộ chuyển rét; Tây Bắc Bộ sáng sớm sương mù, trưa chiều có nắng; nhiều nơi mưa to cục bộ, có nơi mưa rất to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/11): Hà Nội, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng; Trung Bộ, Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (21-22/11): Hà Nội, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng; Trung Bộ, Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ sáng sớm sương mù, trưa chiều hửng nắng; Trung Bộ, Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, Tây Nguyên mưa to cục bộ.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/11): Hà Nội, Đông Bắc Bộ trưa chiều nắng; nhiều khu vực mưa rải rác; Nam Bộ mưa rào và dông

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (17-18/11): Hà Nội, Đông Bắc Bộ trưa chiều nắng; nhiều khu vực mưa rải rác; Nam Bộ mưa rào và dông

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng; nhiều khu vực mưa rào rải rác; vùng núi phía Bắc mưa vừa, mưa to cục bộ.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (11-12/11): Hà Nội trời nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; Nam Bộ tối đêm mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (11-12/11): Hà Nội trời nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng sớm; Nam Bộ tối đêm mưa to cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh; vùng núi trời rét; Trung Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ chiều tối có mưa to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (5-6/11): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, Tây Bắc có nơi dưới 11 độ C; Nam Bộ chiều nay mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (5-6/11): Hà Nội, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, Tây Bắc có nơi dưới 11 độ C; Nam Bộ chiều nay mưa to cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, ngày nắng; Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh; Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối cục bộ mưa to.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới (5-14/11): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét; Phía Nam mưa rào, rải rác có dông

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (5-14/11): Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét; Phía Nam mưa rào, rải rác có dông

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét; từ Trung Trung Bộ đến Nam Bộ mưa rào và dông rải rác; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to cục bộ.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (4-5/11): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng sớm; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào rải rác, cục bộ mưa to

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (4-5/11): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng sớm; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào rải rác, cục bộ mưa to

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng; Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (3-4/11): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét; Trung Bộ chiều mưa rải rác; Nam Bộ mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (3-4/11): Hà Nội, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét; Trung Bộ chiều mưa rải rác; Nam Bộ mưa to cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét; Trung Bộ chiều mai mưa rào rải rác; Nam Bộ mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/10): Hà Nội, Bắc Bộ đêm trời lạnh, trưa chiều nắng; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (27-28/10): Hà Nội, Bắc Bộ đêm trời lạnh, trưa chiều nắng; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đêm mưa rào rải rác

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm trời lạnh, sáng sớm sương mù, trưa chiều có nắng; Đà Nẵng đến Nam Bộ đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27): Hà Nội, Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng; Nam Trung Bộ, Nam Bộ mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (26-27): Hà Nội, Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời nắng; Nam Trung Bộ, Nam Bộ mưa to cục bộ

Baoquocte.vn. Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động