Dự báo thời tiết ngày mai (3/12): Bắc Bộ trời rét; vùng núi phía Bắc rét đậm rét, rét hại; Trung-Nam Trung Bộ có mưa rất to; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết ngày mai (3/12): Bắc Bộ trời rét; vùng núi phía Bắc rét đậm rét, rét hại; Trung-Nam Trung Bộ có mưa rất to; Nam Bộ ngày nắng

Dự báo thời tiết Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét, có mưa vừa, mưa to; Trung-Nam Trung Bộ có mưa rất to, giông.
Dự báo thời tiết ngày mai (1/12): Bắc Bộ có mưa nhỏ, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại; Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to và giông

Dự báo thời tiết ngày mai (1/12): Bắc Bộ có mưa nhỏ, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại; Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to và giông

Dự báo thời tiết Bắc Bộ trời rét, mưa nhỏ rải rác; vùng núi rét đậm rét hại; Bắc Trung Bộ trời lạnh; Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to.
Dự báo thời tiết ngày mai (27/11): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày nắng; Trung Bộ mưa rải rác; Nam Bộ chiều, tối cục bộ mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày mai (27/11): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày nắng; Trung Bộ mưa rải rác; Nam Bộ chiều, tối cục bộ mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết Bắc Bộ rét về đêm và sáng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng; Trung Trung Bộ đêm có mưa, mưa vừa và mưa to, sau mưa rào rải rác.
Dự báo thời tiết ngày mai (26/11): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày nắng; Trung-Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to; phía Nam mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết ngày mai (26/11): Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ngày nắng; Trung-Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to; phía Nam mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết Bắc Bộ rét về đêm và sáng, trưa, chiều trời nắng; Trung-Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to; Nam Bộ có mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết ngày mai (25/11): Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đêm và sáng trời rét, trưa, chiều hửng nắng; Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rất to

Dự báo thời tiết ngày mai (25/11): Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đêm và sáng trời rét, trưa, chiều hửng nắng; Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rất to

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An đêm và sáng trời rét, trưa, chiều hửng nắng; Trung Bộ có mưa lớn; Nam Bộ mưa rào, giông rải rác.
Dự báo thời tiết ngày mai (24/11): Bắc Bộ rét về đêm và sáng, trưa, chiều trời nắng; Bắc-Trung Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày mai (24/11): Bắc Bộ rét về đêm và sáng, trưa, chiều trời nắng; Bắc-Trung Trung Bộ mưa rào rải rác; Nam Bộ cục bộ mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng; Đông Bắc Bộ sáng sớm sương mù nhẹ; Nam Bộ mưa rào rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết ngày mai (17/11): Bắc Bộ rét về đêm và sáng, ngày nắng; Trung-Nam Trung Bộ đêm, sáng có mưa rất to, trưa, chiều mưa lớn giảm dần

Dự báo thời tiết ngày mai (17/11): Bắc Bộ rét về đêm và sáng, ngày nắng; Trung-Nam Trung Bộ đêm, sáng có mưa rất to, trưa, chiều mưa lớn giảm dần

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét; khu vực Quảng Trị-Thừa Thiên Huế, Nam Trung Bộ đêm và sáng có nơi mưa rất to, giông.
Dự báo thời tiết ngày mai (16/11): Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C; Bắc-Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rất to

Dự báo thời tiết ngày mai (16/11): Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C; Bắc-Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rất to

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ trời rét; Bắc-Trung Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào, giông rải rác.
Dự báo thời tiết ngày mai (11/11): Nhiều khu vực ngày nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi sương mù; phía Nam chiều, tối mưa rào, giông rải rác

Dự báo thời tiết ngày mai (11/11): Nhiều khu vực ngày nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi sương mù; phía Nam chiều, tối mưa rào, giông rải rác

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng; Trung Trung Bộ, Tây Nguyên nắng gián đoạn; Nam Bộ có nơi trên 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày mai (10/11): Cả nước trời nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam chiều, tối mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết ngày mai (10/11): Cả nước trời nắng; Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam chiều, tối mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi sương mù, trưa, chiều trời nắng; Nam Bộ chiều, tối mưa rào, giông rải rác, mưa to cục bộ.
Dự báo thời tiết ngày mai (9/11): Bắc Bộ, Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam chiều, tối mưa rào, giông rải rác, Nam Bộ có mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết ngày mai (9/11): Bắc Bộ, Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam chiều, tối mưa rào, giông rải rác, Nam Bộ có mưa to cục bộ

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng; Tây Bắc trưa, chiều nắng; phía Nam chiều, tối mưa rào, giông rải rác.
Dự báo thời tiết ngày mai (8/11): Bắc Bộ đêm, sáng sớm trời lạnh, ngày có nắng; khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày mai (8/11): Bắc Bộ đêm, sáng sớm trời lạnh, ngày có nắng; khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh; Tây Bắc ngày nắng; Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trưa, chiều hửng nắng; Trung Trung Bộ có mưa rất to.
Dự báo thời tiết ngày mai (5/11): Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi sương mù, trưa, chiều trời nắng; Nam Bộ chiều, tối mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết ngày mai (5/11): Hà Nội, Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi sương mù, trưa, chiều trời nắng; Nam Bộ chiều, tối mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, trưa, chiều trời nắng; Tây Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng.
Dự báo thời tiết ngày mai (4/11): Nhiều khu vực ngày nắng; Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, gió nhẹ; Nam Bộ chiều, tối mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết ngày mai (4/11): Nhiều khu vực ngày nắng; Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, gió nhẹ; Nam Bộ chiều, tối mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết ngày 4/11 nhiều nơi nắng; Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, trưa, chiều trời nắng; Nam Trung Bộ nắng gián đoạn.
Dự báo thời tiết ngày mai (1/11): Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng; Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông

Dự báo thời tiết ngày mai (1/11): Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng; Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông

Dự báo thời tiết Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; Trung Trung Bộ, Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động