ASEAN cần những cải cách cần thiết để thiết lập một khối không biên giới

ASEAN cần những cải cách cần thiết để thiết lập một khối không biên giới

Chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” của Năm ASEAN 2020 được đưa ra vào thời điểm then chốt đối với khối thương mại này. 
Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên

Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam năm 2020: Khuyến nghị về các ưu tiên” đã diễn ra tại Hà Nội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động