Mầm xanh đến từ những dự án phi chính phủ của Mỹ

Mầm xanh đến từ những dự án phi chính phủ của Mỹ

Baoquocte.vn. Nguồn viện trợ phi chính phủ của Mỹ tham gia rất tích cực vào câu chuyện xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam...
Lễ trao Bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Lễ trao Bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Baoquocte.vn. Ngày 14/8, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trao Bằng khen cho 21 tập thể và 16 cá nhân.
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2021

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2021

Baoquocte.vn. Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2021.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động