• Đối ngoại địa phương: Đổi mới tư duy để bứt phá

    doi ngoai dia phuong doi moi tu duy de but pha
    10:17 | 17/08/2018
    Quyết liệt đổi mới, hội nhập phải đi vào chiều sâu, vừa “tư duy toàn cầu” để bắt kịp tình hình và tốc độ hội nhập quốc tế của nước ta cũng như các lợi ích, cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do đa phương, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, vừa phải “hành động địa phương”, hiểu rõ “quê ta” có gì mà đối tác cần.
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600