Người Mỹ từng bị bắt vì biểu tình chống chiến tranh Việt Nam nói về lý và tình thôi thúc ông 'chọn lẽ phải'

Người Mỹ từng bị bắt vì biểu tình chống chiến tranh Việt Nam nói về lý và tình thôi thúc ông 'chọn lẽ phải'

Ông John McAuliff, Giám đốc điều hành Quỹ Hoà giải và phát triển (FRD), nêu ý nghĩa của Hiệp định Paris và phong trào chống chiến tranh Việt Nam.
Một phong trào chống chiến tranh Việt Nam: Quỹ Đoàn kết Đông Dương 1971-1973

Một phong trào chống chiến tranh Việt Nam: Quỹ Đoàn kết Đông Dương 1971-1973

Tóm lược bài viết của Laurent JALABERT, giáo sư sử học ĐH Tổng hợp Pau và vùng Adour, Pháp về tổ chức Quỹ Đoàn kết Đông Dương tại Pháp và châu Âu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động