• Phụ nữ Pakistan cởi mở hơn với đạo Hồi

    Phụ nữ Pakistan cởi mở hơn với đạo Hồi
    12:26 | 10/04/2017
    Thông qua những buổi sinh hoạt tôn giáo theo hình thức trao đổi mở, những quy định và luật lệ Hồi giáo vốn hà khắc, khô khan đang trở nên gần gũi hơn với nhiều phụ nữ Pakistan.
    Trước         Sau    
danh-cho-quang-cao-160x600